От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДИАФРАГМEНИ ПОМПИ ОТ ВИДА PX-4 И PX-200

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.
Запитване

Краен срок за предоставяне на офертите: до 15:00 часа на 21.01.2021 г.


Лице за контакт:
Кр. Цветанков, специалист доставки, тел.: 0888866019, e-mail: ktsvetankov@asarel.com

Абонамент