От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ХИДРАВЛИЧЕН АГРЕГАТ HPO-1.5, 380V, 50HZ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.Лице за контакти:
инж. П. Кацарева, тел. 0357 / 60 425, е-mail: pkacareva@asarel.com

Абонамент