От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: ЦЯЛОСТНА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ЗВЕНА „РАЗРАБОТКА НА ПРОБИ“ И „ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения 1-5

Приложение 6

Телефон за контакти:
0357/ 60 406- инж. Диана Тухчиева - Инвеститорски контрол на обекта.
0357/ 60 491- инж. Здравка Кърпаров- ръководител отдел «Строителство»
0357/ 60 311- инж. Евгения Матеева- ръководител отдел «КК»


Абонамент