От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ТРАКИЙСКИ ХОТЕЛИЕРИ“ ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01 ОКТОМВРИ 20 17 Г. -30 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Запитване

Консумация по обекти

За контакти:
Цветана Караколева /Инженер ел. контрол, мониторинг/ Телефон: 0357 60 484; GSM 0889 998 583
Факс: 0357 60 260; 0357 60 250
E-mail: karakoleva @asarel.com


Абонамент