От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ПЛОЧИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.
Запитване
Чертежи

Лица за контакти:
Търговски въпроси: 
инж. П. Кацарева, тел. 0357/60425, е-mail: pkacareva@asarel.com
Технически въпроси:
инж. Н. Панчовски, 0357 / 60 210 (централа)

Абонамент