От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД ПРОДАВА НЕУПОТРЕБЯВАНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ

гр. ПанагюрищеПРОДАВА НЕУПОТРЕБЯВАНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ

 

Оглед и продажба може да се прави всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа, след предварителна заявка на долупосочените телефони.

Заплащането става в касата на дружеството преди изнасянето на стоката.    

За контакти и допълнителна информация тел.: 0357/ 60 435 и 0357/ 60 424

Опис към 01.12.2021г.

Абонамент