От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА УДЪЛЖЕНИЕ ЗА БУТАРИ НА МШЦ 4.5Х6.0

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лица за контакти:
Технически въпроси:
инж. Н. Караатанасов, тел. 0357 / 60 231, E-mail: nkaraatanasov@asarel.com
Търговски въпроси:
инж. Т. Влайков, тел. 0357 / 60 427, E-mail: tvlaikov@asarel.com

Абонамент