От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РЕЛСОВ ПЪТ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА РЕЛСОВ ПЪТ ЗА РЕЛСОВА КОЛИЧКА ЗА НАСИПООБРАЗУВАТЕЛ (РЕЛСИ, ДЖОНТОВИ ВРЪЗКИ, ЩИФТ, ШАРНИР И НОСАЧ)

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лице за контакти:
Петя Кацарева, на e-mail: pkacareva@asarel.com


Крайният срок за представяне на офертите: 20.01.2022 г.

Абонамент