От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

„ДОСТАВКА НА 6 БРОЯ ПРЕНОСИМИ БИТОВИ МОДУЛИ ЗА КРАТКОТРАЕН ОТДИХ НА РАБОТНИЦИТЕ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.


Приложения

Лице/а за контакт:
инж. Ангел Костов, Росица Йорданова
Телефони: 0889431016 / 0883341445

Електронна поща:
angelkostov@asarel.com, rjordanova@asarel.com
Факс: 0357 60250


Абонамент