От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ: „ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОЛЕКТОР №2, ЧАСТ ОТ ВОДООТЛИВНАТА СИСТЕМА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.
ПриложенияЗа въпроси и допълнителна информация можете да се обръщате на телефони: 
0357 / 60491 - инж. Здравка Кърпаров; 
0357 / 60210 вътр. 651 – инж. Иван Смилянов или на факс 0357 / 60260.

Абонамент