От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ПРЕСЕВНИ ПАНЕЛИ ЗА ДВОЙНО БАРАБАННО СИТО НА МЕЛНИЦА ММС 7,0Х2,3

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лица за контакти:
По търговски въпроси:
инж. П. Кацарева, тел. 0357 / 60 425, е-mail: pkacareva@asarel.com
По технически въпроси:
инж. Н. Караатанасов, тел. 0357/60 366

Абонамент