От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ПОМПИ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лице за контакти:
За технически и търговски въпроси: инж. Тодор Влайков - Специалист «Доставки»
Телефон: 0357/ 60 210 вътр. 427; e-mail: tvlaikov@asarel.com

Абонамент