От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДА „ВРЕМЕННА ПОДСТАНЦИЯ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.
Приложения

Лице за контакт:
инж. Стоян Котларов – инв. контрол, телефон за контакт 0357/60 399, електронна поща: skotlarov@asarel.com


В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническо задание, в срок до 15.30 ч. на 28.06.2019г.
Техническото задание е публикувано на интернет страницата на „Асарел-Медет”АД www.asarel.com.

Абонамент