От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Човешки капитал

Стратегически цели на нашата политика

 

Човешки капитал и комуникации

Своевременно осигуряване на необходимите кадри, съответстващи на политиката, целите и задачите на компанията и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие, реализация, ангажираност и удовлетвореност. Хората са нашият най-важен ресурс и най-голямото ни богатство - гаранцията за досегашните и бъдещите ни успехи.

Открита, честна и навременна комуникация с всички заинтересовани от нашата дейност страни, основана на взаимно доверие и уважение. Ефективно информационно осигуряване на текущите дейности и програмите за развитие на компанията.

 

Кариери