От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Продукти

„Асарел-Медет" АД произвежда и предлага за страната и чужбина висококачествени медни концентрати, цeментационна и катодна мед.

Произвежданите продукти представляват суровина главно за медните металургични предприятия и отчасти за химическата и керамична индустрия.
Годишно се произвежда около 200 хиляди тона натурален меден концентрат със съдържание на мед от 25 %.

Видеопредставяне

Меден флотационен концентрат

Copper Flotational Concentrate

Рудата, от коята се добива меден концентрат