News

2011 RSS

  • „Асарел-Медет” вече произвежда и катодна мед

    Първите количества катодна мед с най-високата степен на чистота от 99, 99 % бяха произведени от панагюрския минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” в предпусковия период на поредния високотехнологичен проект на компанията.

    17 January 2011

News Archive

Subscription