От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Съобщения

ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА МОДУЛ FLEET CONTROL

За да се зпознаете с офертнто проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

За контакти:

тел. 0357/ 60 265, e-mail: pbox@asarel.com – Ръководител отдел „Доставки и Логистика” инж. Николай Минеков, ръководител отдел „Минно инженерство”, инж. Ст. Скачкова

Крайния срок за представяне на офертите: 28.10.2022г.

Абонамент