От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Съобщения

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД ДО 2040 Г.

ОБЯВА

 съгласно Чл.4, ал.1 на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда”

 

Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджик oбявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно изменение и допълнение на инвестиционно предложение:

Комплексен проект за развитие на „Асарел-Медет“ АД до 2040 г.“

Информация за инвестиционното предложение може да се получи в „Асарел – Медет” АД, ръководител отдел „Екология“ инж. М. Джиджинкова

телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254

e-mail: ekolog@asarel.com

Съобщение №63

 

Абонамент