От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Съобщения

ПРОДАЖБА НА УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ

 ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

 

 

№ по ред

Марка / Вид оборудване

Година на въвеждане в експлоатация

Пробег/

отработени часове

Мин. цена

в лв. без ДДС

1.

Багер Либхер  902А Литроник

1996

17 350 mh

22 869

 

Продажбата ще се извърши, чрез набиране на оферти при посочената начална минимални  цена.

 Офертите се подават в срок до 10.02.2023 г. по един от следните два начина: 

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на багер Либхер 902А“, със забележка "Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия"
  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За оглед на активите и допълнителна информация - всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.

 

Абонамент