От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Съобщения

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД ` 2024

   

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД ` 2024

УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО!

 

       ЗАПОВЯДАЙТЕ НА СТАЖ В „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД

Ние сме водеща минна компания за добив и обогатяване на медни руди, със значим принос в развитието на община Панагюрище и българската икономика.

 

С КАКВО СТАЖЪТ ПРИ НАС Е ЦЕНЕН?

 • Ще опознаеш една от най- големите индустриални компании в страната.
 • Ще научиш много за иновациите в българската минерално-суровинна индустрия, част от които сме създали самите ние;
 • Ще се запознаеш със света на минералите на находище „Асарел“;
 • Ще разбереш откъде идва медта – една от основите на съвременните технологии.
 • Ще имаш свои задачи и предизвикателства, които ще те мотивират да усъвършенстваш уменията си.
 • Ще работиш с професионалисти, от които ще придобиеш ценни знания.
 • Ще се убедиш, че в Панагюрище има отлични възможности за развитие на младите хора.
 • Ще създадеш нови приятелства.

 

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Да бъдете част от нашия екип за период от 1 до 3 месеца (юли-септември);
 • Да работите рамо до рамо с доказани професионалисти;
 • Да участвате в актуални проекти;
 • Да получите шанс за работа след стажа при показани добри резултати;
 • Платен стаж и сертификат за успешно завършен стаж.

 

МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ, АКО:

сте дипломант или студент след трети курс в сферата на минно-геоложките науки, електро и минно инженерство, автоматизация и информационни технологии, финансово-счетоводни дейности и управление на човешките ресурси.

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Не пропускайте своята възможност и изпратете молба, автобиография и мотивационно писмо, в което посочете желаният от Вас период на стажа на:

е-mail: sboev@asarel.com

пощенски адрес: 4500 гр. Панагюрище

ПЛОЩАДКА „АСАРЕЛ”

Документите адресирайте до:

Дирекция „Административни и регулаторни дейности” - отдел „Персонал”

Срокът за подаване на документи е от 1 април до 31 май

За справки телефон: 0357/60 367

Абонамент