От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Минно-обогатителен комплекс Асарел

Асарел е името на местност в Същинска Средна гора, с надморска височина около 1000 метра, разположена на 11 километра северозападно от Панагюрище и на 90 км източно от столицата София.

Хидротермално медно находище „Асарел” е от медно-порфирен тип, намира се на 12 км от находище „Медет” в Панагюрския руден район. Образувано е през късна креда и главните рудни минерали са халкозин, пирит, халкопирит, борнит и ковелин, като средното съдържание на мед е 0,45 %.

След детайлно геоложко проучване, на 1 януари 1976 година е създаден експериментално-добивен участък „Асарел”. С това започва изграждането на Минно-обогатителен комплекс „Асарел”, в който се развиват традициите на МОК „Медет” и се внедряват най-съвременни технологии, високопроизводително оборудване и уникално фирмено ноу-хау.

Рудник „Асарел” и обогатителната фабрика за производство на меден концентрат „Асарел” са два от основните производствени цехове на Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”. АД. Модерната инфраструктура на най-голямата българска минна компания за открит добив и преработка на медни руди включва още водно стопанство, цех за микро-биологично излужване на мед, циклично-поточна технология за транспорт на минна маса, инсталации за сорбция и електролиза на мед, съвременни пречиствателни съоръжения и административни и други сгради.

first_Asarel_vision_bg.jpg "Светлини над града" - филм за историята на компанията

Първата копка на рудник „Асарел” е направена на 7 май 1976 г.

От 1977 г. добитата минната маса се преработва в реконструирания тогава МОК „Медет”. От 1986 г. главен, а в последствие изпълнителен директор, е инж. Лъчезар Цоцорков, който организира решаващия етап от строителството на рудника и новата обогатителна фабрика. Под негово ръководство се проучва водещият опит и се подобряват много от проектните решения.

На 30 септември 1989 г. започват работа първите мощности на Обогатителна фабрика „Асарел” с първоначален капацитет 7,5-10,5 млн. тона годишен добив и преработка на медна руда. Първият тон меден концентрат е добит от новата фабрика на 1 октомври 1989 г.

На 6 декември 1989 година

произведените количества концентрат заминават за МДК „Пирдоп” - това е датата на официалното въвеждане на МОК „Асарел” в редовна експлоатация, отбелязана със скромно тържество от работници, специалисти, инвеститори и строители.

На основата на МОК „Медет” и новоизграждащите се мощности на МОК „Асарел” през 1986 г. е създаден Технологичен минно-обогатителен комбинат „Асарел-Медет” - днес Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД - най-голямата българска минна компания за открит добив и преработка на медни руди.

1.jpg Изграждане на рудник и обогатителна фабрика „Асарел”

През годините новаторският дух на асарелци намира отражение във фирменото мото „Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме!” и девиза "От природата - за хората, от хората - за природата".

В компанията се внедряват и създават най-добрите производствени и управленски практики в минния бранш. Това за пореден път се потвърди и през 2004 г., когато започна реализацията на мащабен проект за модернизация, възлизащ на над 100 млн.щ.д. Инвестициите в обновление на техниката и технологиите стоят в основата на високите производствени резултати - рекордни за историята на компанията и българския минен бранш.

first1.jpg Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД