От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Свободни позиции

Как да станете част от нашия екип

„Асарел-Медет” АД осигурява добри условия, възможности за развитие и пълноценна реализация на специалисти в областите: минно-геоложки науки, електро и машинно инженерство, автоматизация и информационни технологии, икономика и мениджмънт, финансово-счетоводни дейности, управление на човешките ресурси и др.

Ако Вие сте утвърден специалист или пък Ви предстои дипломиране в някоя от тези сфери, можете да попълните и изпратите своята автобиография по електронната поща чрез рубриката "Кандидатстване". Така Вие ще бъдете включени в активната банка „Резервни кадри” на компанията ни и ние ще имаме предвид кандидатурата Ви при бъдещи потребности от специалисти с Вашите образование и квалификация. Можете да бъдете поканени за участие в ежегодните летни стажантски програми.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. “Асарел Медет”АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

Свободни позиции