От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Асарелци засадиха 3 000 фиданки

3000 фиданки бяха засадени от асарелци в екоинициатива, подета от екипа на цех „Водно-отпадно стопанство, Микробиологично-излужване и Пречиствателни станции”. Акациевите и брезови фиданки вече растат на затревените откоси на Окисното насипище на „Асарел-Медет”.

Залесяването е част от традиционната екологична програма на компанията, в която рекултивацията на терените ежегодно е един от основните приоритети. В нея с доброволния си труд се включват работници и служители от всички дирекции, а последната акция бе посветена на Седмицата на гората и Международния ден на Земята. „Радостно е, че колегите приемат тази кауза присърце”, сподели ръководителят на цеха-инициатор инж. Стоил Трошанов.

Изпълнителното ръководство на „Асарел-Медет”, начело с д-р инж. Лъчезар Цоцорков, не само подкрепи реализацията на идеята, но и обеща доброволното участие на работещите в екоинициативите на компанията все така да се насърчава. „Това е важно не само за нашата фирмена политика, но и за осъзнаването на личната отговорност и съпричастност към опазването на природата. Съответствието с най-високите екологични стандарти е стратегически приоритет за „Асарел-Медет”, затова ежегодно разработваме и изпълняваме приоритетна програма. Въпреки световната финансова криза, и през миналата година инвестирахме над 4 млн. лв. в нови екологични проекти, а заложените средства за 2010 г. са близо 6, 3 млн. лв.”, заяви изпълнителният директор на най-голямата панагюрска компания.

 

Абонамент