От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

„Асарел-Медет” АД дарява на община Панагюрище над 365 000 лева, зала трезор и златно копие на Панагюрското съкровище през 2012 година

Дружеството е планирало да инвестира над 21 млн. лв. в социално значими инфраструктурни проекти на територията на общината през мандата на настоящия Общински съвет

 

Дарителски договор между „Асарел-Медет” АД и Община Панагюрище бе сключен на 2 април. Подписи под споразумението от името на двете страни сложиха кметът г-н Никола Белишки и изпълнителният директор на най-голямото рудодобивно предприятие в България д-р инж. Лъчезар Цоцорков.

Церемонията се състоя в зала „Луда Яна”, непосредствено след откриването на обновения Хотел&СПА „Каменград”, в чиято реконструкция „Асарел-Медет” инвестира 6 милиона лева. На церемонията по откриването на комплекса присъстваха зам.-министърът на физическото възпитание и спорта г-н Иван Ценов,народни представители, областният управител д-р Дончо Баксанов, председателят на Общинския съвет г-жа Веселина Зумпалова-Ралчева и председателите на постоянни комисии в местния парламент, заместник-кметовете г-жа Галина Матанова и г-н Георги Павлов, председателите на миньорските федерации към КНСБ и КТ „Подкрепа” пенчо Токмакчиев и Владимир Топалов, членове на Сдружението на предприемачите в Панагюрище, Ротари клуб – Панагюрище, и изпълнителното ръководство на „Асарел-Медет” АД.

„Нашата дарителска програма „Подкрепа за родния край”, която е отразена в този договор, потвърждава водещите позиции на компанията ни в областта на корпоративната социална отговорност. Всичко това е естествено продължение и на традиционно значимата подкрепа, която десетилетия наред оказваме за развитието на община Панагюрище”, заяви изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков по повод подписания договор.

Финансовата рамка за 2012 година предвижда дружеството да дари на Община Панагюрище средства и услуги в размер на 250 000 лева. Отделно от тази сума „Асарел-Медет”АД ще подпомогне общински дейности с още 115 000 лева по силата на вече действащи споразумения между двете страни в областта на спорта, музейното дело и образованието. Така общата стойност на годишната подкрепа достига 365 хиляди лева, извън очакваните средства от концесионната такса, други данъци и местни такси, които постъпват ежегодно в общинския бюджет.

Дарителските средства по договора с Община Панагюрище са разпределени по направления, като отразяват приоритетите на общинското ръководство и визията на дарителя за устойчиво развитие на региона. Една от целите е да се мобилизира местният потенциал, като се подкрепят и надграждат утвърдени инициативи, но се създават и нови възможности за просперитет на Панагюрския край. Голяма част от дейностите са залегнали в общинските планове, но има и нови дарителски приоритети, сред които е програмата „Звезден клас” за насърчаване на деца с изявени дарби от община Панагюрище.

Равносметката по направления показва, че чрез договора се осигурява подкрепа за образователни и младежки проекти в рамките на общо 65 000 лева, включително и за реализацията на училищни инициативи. Предвидени са 48 000 лева за обогатяване на културния календар и за насърчаване на художествената самодейност на територията на общината. Средства се осигуряват за утвърдени събития от общинския календар, сред които са традиционният рок концерт, националният фестивал за млади изпълнители на патриотична песен „Родолюбие” и празнични прояви в населените места на общината. Ежегодна остава и подкрепата за организациите на хора в неравностойно положение, като осигурената за целта сума е 10 000 лв. Традиционно ще се финансира и програма по здравна профилактика на населението и за това са договорени 10 000 лева.

През настоящата година е предвидено „Асарел-Медет” АД да подпомогне спорта в общината с над 100 000 лева, от които 70 000 лева се насочват към спортните клубове чрез Асоциацията на спортните клубове в Панагюрище, а отделно 32 000 лева са заложени за организация на значими спортни прояви, сред които две автомобилни състезания и международен турнир по тенис на маса. Обезпечени са и средствата за ежегодно връчваната Дриновска стипендия за обучение на изявен панагюрски студент в чужбина, както и три стипендии за млади спортисти с впечатляващи постижения. По вече действащо споразумение с Историческия музей ще бъдат предоставени още 30 000 лева за археологически проучвания в Панагюрския край.

Дарителският договор предвижда и 100 000 лева за реализация на благоустройствени и инфраструктурни проекти на територията на общината през 2012 г. Важно условие е в конкурсите, при безусловно спазване на законовите изисквания, приоритетно да се канят за изпълнители фирми, които имат седалище и адрес на управление на територията на община Панагюрище. Волята на дарителя е при равни други условия предимство да имат фирми, членуващи в Сдружение на предприемачите-Панагюрище, и Сдружение „Българска мрежа на членовете на Глобалния договор на ООН”. Целта е подкрепа за местното развитие и насърчаване на социално отговорното корпоративно поведение.

„При запазване на същия темп на подпомагане и през следващите три години, дружеството се очаква да дари пряко на Община Панагюрище около 1,5 млн. лева в рамките на мандата на настоящия Общински съвет, което е почти двойно повече от преди. Освен средствата по годишния дарителски договор, „Асарел-Медет” АД планира и други социално значими инфраструктурни проекти, като прогнозата е инвестициите да възлязат общо над 21 милиона лева за периода от 2011 до 2015 година”, подчерта изпълнителният директор на дружеството д-р инж. Лъчезар Цоцорков.

Първият мащабен проект е експозицията „Панагюрско златно съкровище”. Както е известно, на 16 април, в Исторически музей-Панагюрище, официално ще бъде открита залата трезор, в която ежегодно ще гостува оригиналът на Панагюрското златно съкровище, а в отсъствието му ще се експонира негово точно златно копие. Всичко това е изцяло финансирано с дарение от „Асарел-Медет” АД и д-р инж. Лъчезар Цоцорков като меценат на културата.

Така равносметката е, че през 2012 година „Асарел-Медет” АД ще дари на община Панагюрище над 365 000 лева, зала трезор и златно копие на Панагюрското съкровище.

Предстоящата реализация на други важни проекти се очаква да става чрез публично-частно партньорство с Община Панагюрище, включително и изграждането на вече проектираната многофункционална спортна зала.

Абонамент