От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

„Асарел-Медет”АД е най-високо оцененият работодател в минно-добивната индустрия

„Асарел-Медет” АД е най-високо оцененият работодател в минно -добивната индустрия. Това бе обявено на 19 януари по време на съвместна пресконференция от президента на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров и изпълнителния директор на Българската стопанска камара Божидар Данев. Оценката е на базата на разработена от двете организации рейтингова система, като проектът е финансиран със средства от Европейския съюз. За целите на изследването е използвана информация за 4365 предприятия, които се развиват в 23 сектора на българската икономика.

Авторите на рейтинговата система са се позовали единствено на официални данни, взети от Националния статистически институт, Агенцията по вписванията, Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол и други български институции.

В методиката за изработването на рейтинговата система са ползвани обективни критерии като рентабилност, ефективност, финансово състояние и автономност, обращаемост на капитала, внедряване на иновации, корпоративна социална отговорност, разходи за труд, текучество на персонала и др., стана ясно на пресконференцията. Планират се мерки за надграждане на системата, включително и чрез оценки на мениджъри и служители. Идеята е резултатите от рейтинговата система да бъдат обявявани ежегодно, за да бъдат точен ориентир както за дружествата-партньори, така и за търсещите работа и професионална реализация, обобщиха от БСК и КНСБ.

Абонамент