От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

„Асарел-Медет”АД и Община Панагюрище обединиха усилия за изграждането на многофункционална спортна зала

Споразумение, с което се декларира готовността за стартиране на съвместни действия по изграждането на многофункционална спортна зала в Панагюрище, подписаха „Асарел-Медет” АД и Община Панагюрище. Документът, бе подписан от изпълнителния директор на компанията д-р инж. Лъчезар Цоцорков и кмета на общината Георги Гергинеков, предварително бе единодушно одобрен на заседание на Общинския съвет в началото на декември. 

След официалното подписване на споразумението д-р инж. Лъчезар Цоцорков коментира, че според първоначалните разчети на компанията финансирането ще бъде за не по-малко от 3 до 5 млн. лева, като точният размер на инвестицията ще се изясни след изготвянето на проекта. Предвидено е проектирането да завърши още през 2011 година. През 2012 година ще започне строителството, като се очаква то да продължи около година и половина, а залата да бъде открита през 2013 година.

Това е стратегически обект за Панагюрище, който ще доведе до създаването на по-солидни възможности за развитието на спорта в общината, съобщи изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД. Той обясни, че дружеството ще инвестира не само в проектирането и изграждането на залата, но и в цялостното благоустрояване на района около нея. Д-р инж. Цоцорков подчерта, че има идеи за реновиране на някогашното езеро в Градския парк, като се предвижда районът да стане привлекателно място за отдих, а в него да бъдат изградени и редица атракции. Панагюрище ще разполага с истинско спортно „бижу”, убеден е изпълнителният директор на най-голямата компания в региона. „Каквото е захванал „Асарел-Медет”, то винаги е довеждано до успешен край. Това ми дава увереност, че проектът ще бъде реализиран”, заяви и кметът на община Панагюрище Георги Гергинеков. На подписването на споразумението присъстваха още народният представител Никола Белишки /на снимката вляво/ и председателят на Общинския съвет Филип Калбуров.

Според условията на публично-частното партньорство, „Асарел-Медет” АД и Общината ще създадат съвместно търговско дружество, чиято основна цел ще бъде проектирането, изграждането и стопанисването на бъдещата многофункционална спортна зала и други спортни обекти. Община Панагюрище ще участва в дружеството с апорт на подходящ терен в района на Градския парк. Конкретните стъпки по създаването на дружеството и последващите дейности по проектиране и строежа на залата ще бъдат разписани в „екшън план”, който предстои да бъде изготвен до седмица от експерти на двете страни. Д-р инж. Лъчезар Цоцорков заяви, че няма нищо против в дружеството като съинвеститори да се включат и други лица или компании, защото това не е толкова бизнеспроект, колкото сериозен инфраструктурен проект със силна социална насоченост.

До края на седмицата „Асарел-Медет” АД и община Панагюрище ще подпишат и още едно споразумение за подпомагане на спорта в региона. Трета страна в него е Асоциацията на спортните клубове в община Панагюрище. Според условията на споразумението „Асарел-Медет” АД допълнително ще спонсорира чрез Асоциацията клубовете, които членуват в нея, със сума, равна на преведената от бюджета на Община Панагюрище само за спортна дейност. От своя страна Общината поема ангажимента при възможност да отделя поне 1% от бюджета за развитие на спортната дейност и поддържане на спортната база, както и да гарантира равнопоставеност и прозрачност при разпределението на средствата и ползването на базата.

11 януари 2011 година

Абонамент