От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

„Асарел-Медет“ АД с награда от конкурса „Иновативно предприятие на годината“

„Асарел-Медет“АД получи наградата „Иновативно предприятие на годината“ в област „Зелена иновация“. Призът бе връчен на председателя на Управителния съвет и изпълнителен директор инж. Делчо Николов от Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, на официална церемония, която се проведе на 15 декември в „София Хотел Балкан“. Победителите бяха поздравени от президента на Република България Румен Радев и вицепремиера Томислав Дончев.

„Ние вярваме, че устойчивото развитие на „Асарел-Медет“АД е немислимо без грижа за природата и инвестиции в екологични иновации“, каза след получаването на наградата изпълнителният директор инж. Делчо Николов.

Признанието за „Асарел-Медет“АД е за уникалния проект за техническа и биологична рекултивация на минно съоръжение в процес на експлоатация - Окисно насипище, по който до момента са вложени над 10 милиона лева. След техническата рекултивация на минното насипище, на терена се извършва биологична рекултивация чрез затревяване със специални  смески, близки по характеристики до естествено разпространените тревни местообитания в района. Един декар от рекултивираните площи на депото през 2015 г. беше засаден експериментално с лавандула, като през 2017 год. беше произведено и първото масло от добитите над 110 килограма лавандулов цвят.

Конкурсът „Иновативно предприятие на годината“ се провежда от 2004 година. Мисията му е да насърчава иновационната дейност на българските предприятия и да популяризира техните успешни иновации сред широката общественост.

Всички проекти са оценявани от външно 27- членно жури. Конкурсът се организира от фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг и Enterprise Europe Network- България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, в партньорство с Българска национална телевизия, списание "Икономика" и икономически портал Economic.bg.

 

Абонамент