От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

„Асарел-Медет“АД с три награди от Националното честване на Деня на миньора

Две национални награди в категория „Големи предприятия“ и един юбилеен приз - за принос към минерално-суровинната индустрия на страната, получи „Асарел-Медет“АД за постигнатите резултати през 2014 година. Отличията бяха връчени на изпълнителния директор инж. Делчо Николов по време на тържествената церемония по повод Националното честване на Деня на миньора в София. Празникът бе организиран от Българска минно-геоложка камара, Научно-техническия съвет по минно дело, геология и металургия, миньорските синдикати към КНСБ и СМФ „Подкрепа“, като  по традиция се проведе на 18 август,  Деня на Успението на св. Иван Рилски – покровител на миньорите и всички българи.

Министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова връчва наградата на "Асарел-Медет"АД за принос към минерално-суровинната индустрия на изпълнителния директор инж. Делчо Николов пред погледа на председателя на Българска минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков

Компанията бе отличена в категориите „Безопасност и здраве при работа“ за отчетения нулев трудов травматизъм и през 2014 година, както и в категория „Грижа за природата“ за дружества с нулеви нарушения и санкции във връзка със спазването на екологичните норми през миналата година. В категория „Средни предприятия“ отличие получи и дъщерното дружество „Асарел Ремонт“ ООД - за липса на трудови злополуки през 2014 година.

Доклад за състоянието на минерално-суровинната индустрия представи председателят на БМГК и Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Според данните на БМГК, спрямо 2013 г. общият добив на полезни изкопаеми у нас се е повишил с 10% - до 99 млн. тона за 2014 г. Най-голямо относително увеличение за втора поредна година има „Добив на скално-облицовъчни материали“ - с 18%. Сериозно увеличение се наблюдава и при подотраслите „Добив на инертни и строителни материали” – 15%, „Добив на индустриални минерали” – 14%, както и „Добив на твърди горива” – 9% и „Добив на метални полезни изкопаеми“ – 7%. Последните два подотрасъла формират и 2/3 от общия добив у нас. Статистиката показва, че 80% от минните дейности в страната се извършват по открит способ. Очакванията на бранша са, че през 2015 г. ще стартират няколко нови проекта за добив на метални полезни изкопаеми. С тях ще се раздвижат местните икономики в райони с по-нисък от средния стандарт на живот, като се очаква да бъдат открити над 1000 работни места в общини с висока безработица. Данните на БМГК показват, че за периода от 2000 г. насам средната работна заплата в сектора се е увеличила с 366%.

Сред гостите, присъстващи на форума, бе и министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, която обяви, че предстои Министерският съвет да приеме така дългоочакваната национална политика и стратегия за развитие на минерално-суровинната индустрия.

За допълнителна информация: Българска минно-геоложка камара www.bmgk-bg.org

Абонамент