От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

„Асарел-Медет“ АД e на трето място в България по условия на труд сред големите фирми за 2014 г.

„Асарел-Медет”АД бе класиран на трето място сред най-големите компании в конкурса „Безопасност и здраве при работа за 2014 г.”, който се организира ежегодно от неправителствената организация „Център за безопасност и здраве при работа“ със съдействието на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”. На церемония, проведена на 24 януари София, директор „Човешки ресурси“ Александър Чобанов получи приза от заместник-министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев. Компанията спечели отличието в категорията за предприятия с персонал над 250 наети лица и е единствената фирма от минно-добивната промишленост, отличена в тази категория. Класацията е на базата на обективни показатели като ниво на трудов травматизъм и професионални заболявания, размер на инвестициите, иновации и организация в предприятието.

Това е третото отличие на „Асарел-Медет” АД в този конкурс през последните четири години.

През 2014 година по годишната програма за осигуряване на здраве и безопасност при работа „Асарел-Медет” АД инвестира средства в размер на 4 419 433 лв. В резултат на това за трета поредна година дружеството отчита нулев трудов травматизъм и липса на професионални заболявания.

Абонамент