От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

„Асарел-Медет” вече произвежда и катодна мед

Първите количества катодна мед с най-високата степен на чистота от 99, 99 % бяха произведени от панагюрския минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” в предпусковия период на поредния високотехнологичен проект на компанията. В новата Инсталация за екстракция и електролиза на мед /SX-EW/ са инвестирани над 37 млн. лева, като съоръжението има годишен капацитет за производството на 1 500 тона. С изграждането му е реконструирана и модернизирана съществуващата Инсталация за микробиологично излужване, като рязко се повишава рентабилността на процеса и се постига изключителен екологичен ефект.

„С този проект отговаряме на едно от глобалните предизвикателства пред съвременната минна индустрия – да бъдат внедрявани водещи технологии за устойчиво, максимално и пълноценно оползотворяване на наличните минерални суровини”, заяви изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков. Съоръжението гарантира ниска себестойност на произвеждания метал, като в зависимост от борсовите цени на медта се очаква инвестицията да бъде откупена за период от 4 до 7 години.

SX-EW инсталацията на „Асарел-Медет” е уникална не само за българския минен бранш, но и на европейско ниво, защото за първи път медта се извлича от продуктивни разтвори от руднични води с неколкократно по-ниско съдържание на метал. Вместо тези води да бъдат пречиствани и впоследствие да се депонират утайки, наличната в тях мед се оползотворява и извлича по практически безотпадна технология, подчерта още проект-мениджърът инж. Марин Поибренски.

Базовият инженеринг и оборудването са на водещата в тази област финландска компания „Оутотек”, работният проект е изготвен от „Нипроруда”, а строително-монтажните работи са осъществени от фирмите „МИГ инженеринг” и „Металик” за около една година. Така, освен меден флотационен концентрат с 25 % съдържание на мед, в „Асарел-Медет” ще се произвежда и чиста катодна мед. В периода на предпусковите настройки вече са добити първите 130 тона. Официалното въвеждане в експлоатация на съоръжението се очаква до няколко месеца, а от Изпълнителната агенция по околна среда има издадено Комплексно разрешително за съоръжението.

Катодната мед е борсова стока, която се търгува на международните пазари и е основна суровина за всички сфери на електрониката, машиностроенето, строителството, автомобилостроенето и редица други индустрии.

Абонамент