От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

„Асарел-Медет” е включен в международен сборник с добри практики в сферата на корпоративната социална отговорност

Добри практики на „Асарел-Медет” АД в сферата на корпоративната социална отговорност са намерили място в специален сборник, издание на Eвропейския алианс на локалните мрежи на Глобалния договор на ООН. Изданието е представено официално в италианската столица Рим на среща на Алианса. В сборника присъстват и добри практики на още три български компании – „Екопак”, „Овергаз” и „EVN България”.

Активното участие на „Асарел-Медет” в мрежата на Глобалния договор ще продължи с конкретни инициативи за всяко едно от четирите направления на инициативата – зачитане на човешките права, опазване на околната среда, безопасни условия на труд и антикорупция.

Дружеството вече се присъедини към най-новия проект на Българската мрежа на Глобалния договор, наречена „Програма за насърчаване на корпоративната социална отговорност в малките и средни предприятия”. Идеята е подкрепена от още три български компании – „Екопак”, „Овергаз” и „TNT-България”, съобщи изпълнителният директор на дружеството д-р инж. Лъчезар Цоцорков. Той обясни, че в тази връзка ще бъде актуализирана фирмената политика по отношение на доставчиците на „Асарел-Медет” АД. При равни други условия предимство ще имат и тези партньори, които са възприели корпоративната социална отговорност като своя осъзната кауза. Ще подготвим и кратък наръчник с принципите и инициативите ни в областта на корпоративната социална отговорност, който ще бъде предоставен на партньорите ни - подчерта изпълнителният директор.

Целта е повече компании да бъдат спечелени за идеята на Глобалния договор, като осъществяват проекти със значима полза за обществото. С активната си политика в тази посока „Асарел-Медет” АД ще се стреми да провокира интерес, съпричастност и инициативи не само в минната индустрия, но и при средните и малки предприятия, с които дружеството има бизнесотношения.

„Асарел-Медет” АД е една от първите български компании, която се присъедини към Глобалния договор още през 2003 година. Д-р инж. Лъчезар Цоцорков участва в срещата с генералния секретар на ООН г-н Бан Ки Мун по време на гостуването му в България през месец май тази година.

Абонамент