От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Денят на миньора събра над 5 000 души в Панагюрски колонии

Над 5000 човека изпълниха на 30 август поляната пред сцената на„Асарел-Медет” АД в село Панагюрски колонии по повод честването Деня на миньораи празника на компанията. Тържеството започна с молебен за здраве иблагополучие, отслужен в църквата „Свети Иван Рилски” от архиерейския наместникна Панагюрска духовна епархия протойерейАтанас Манолов.

Сред гостите на тържеството бяха зам.-министърът на икономиката иенергетиката г-н Антон Павлов, областният управител г-н Иван Йорданов, кметътна община Панагюрище г-н Никола Белишки, кметове на други общини и населениместа от региона, общински съветници, ръководители на държавни и общински институции,президентът на КНСБ Пламен Димитров,лидерите на миньорските синдикати инж. Валентин Вълчев и инж. Владимир Топалов,мениджъри на фирми-партньори на дружеството и др.

В приветствието си председателят на Надзорния съвет д-р инж. Лъчезар Цоцорковподчерта, че предприятието навлиза в юбилейната 50-та година от основаването наси, която ще бъде чествана през 2015 година и ще се отбележи с множествоинициативи. „Етапите на развитие, мащабността на проектите на „Асарел-Медет”,стратегическото му значение в национален план и високите дружествени стандартидопринесоха и дадоха възможност на много панагюрци да възпитат в себе си идецата си нова култура на общуване, основана на ценностната система на успелитехора. А това според мен е може би най-важното, макар че няма точно материалноили статистическо измерение”, заяви проф. д-р Цоцорков. Той съобщи, че въввръзка с юбилея компанията започва серия от инициативи, като първата от тяхстана факт само преди три дни – откриването на фирмената експозиция. Предстои иосвещаването на параклис на територията на дружеството, носещ името на светаБогородица.

Председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет” АД сподели още, чедружеството е доказало на практика, възможността да бъдат спазвани безусловноиндивидуалните емисионни ограничения за опазване на околната среда при нулевиотклонения от нормите и без наложени текущи глоби или санкции. Друг впечатляващрезултат е нулевият трудов травматизъм в дружеството от 2012 г. досега, съобщипроф. д-р Цоцорков.

От приветствието му стана ясно, че само през 2013 г. „Асарел-Медет” АДе инвестирало над 65 милиона лева, а за настоящата година са планиранинови 108 млн. лв. Годишно в компаниятасе работи по над 200 проекта във всички направления и програми за устойчивотони развитие. Добитата минна маса през 2013 г. е общо 42 милиона тона, апреработената медна руда – 12,4 милиона тона. Подчертано бе, че зад тези цифрисе крият реални фирмени политики по внедряване на иновативни технологии, грижаза природата, безопасност и здраве при работа и социално-отговорно поведение.Това са и категориите, в които предприятието бе отличено от Българскатаминно-геоложка камара с четири браншови отличия по време на Националноточестване на Деня на миньора на 18 август в София.

В словото си проф. д-р Цоцорков акцентира върху това, че най-големият капитал на„Асарел-Медет” са хората, работещи в дружеството. Той сподели, че еизключително горд от това, че два дни по-рано е връчил отличията на 268работници, от които 102-ма, избрани за най-добри в професията си, а останалите166 - отдали над четвърт век от трудовата си кариера на предприятието.

„Асарел-Медет” е гарант за устойчивото развитие на отрасъла и засоциално-икономическото развтие наобщина Панагюрище, подчерта в словото сизам.-министър Павлов. Областният управител Иван Йорданов заяви, че сегордее от това, че предприятие като „Асарел-Медет” АД е на територията наобластта. Взаимодействието между община Панагюрище и „Асарел-Медет”,съвместните ни проекти, в това число за изграждането на многофункционалнаспортна зала за 2000 места и модерен медицински комплекс, са пример за успешенмодел на публично-частно партньорство, заяви в приветствето си кметът на общинаПанагюрище Никола Белишки. Вие имате шанса да работите в едно от най-добритебългарски предприятия, обърна се към колектива на „Асарел-Медет” АД президентътна КНСБ Пламен Димитров.

След тържествената част празнуващите сенасладиха на изпълненията на Орлин Павлов, Глория и Йорданка Христова.Асарелци, техните семейства, ветераните от компанията, много жители и гости наПанагюрище и Панагюрски колонии аплодираха Теодосий Спасов и неговия бенд,както и таланта на танцьорите от фолклорен танцов състав „Тангра” към Народночиталище „Искра” в село Попинци, духовия оркестър „Делчо Радивчев” към читалище„Виделина” – Панагюрище и мажоретките от Обединения детски комплекс вПанагюрище.

По традиция се изви и дълго фирмено хоро, което поведоха председателят на Надзорниясъвет на „Асарел-Медет” АД и фирменият знаменосецИван Раленеков, минен инженер с 35-годишен непрекъснат трудов стаж впредприятието.

Абонамент