От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Ден на отворените врати в „Асарел-Медет”АД

„Тате, тате, аз вече съм диспечер”, ентусиазирано обяви по ведомствената радиомрежа едно от децата, гостували на 17 юни сутринта в „Асарел-Медет” по повод традиционния Ден на отворените врати. Негов връстник от втората група посетители следобед също влезе в ролята на диспечер и поздрави баща си с думите: "Приятна работа, тате! Ще те чакаме вкъщи". Друг малчуган пък попита от панорамната площадка на рудник „Асарел”: „Ако долу камионите се виждат като бръмбари, аз като какво ще се виждам, ако съм при тях в ниското?”. Към тези мили детски вълнения могат да се добавят и носталгичните въздишки на ветераните от предприятието, които години след последния си работен ден се връщаха там, където са изкарвали хляба си. „Всичко е ново и модерно, не можем да познаем предприятието”, коментираха „миньорите от запаса”.

Над 60 души от различни поколения, с различни професии и с местоживеене в община Панагюрище се възползваха от възможността да видят с очите си какво се случва в „Асарел-Медет”АД, да разгледат модерното оборудване и да си направят снимка за спомен. Най-примамлива за фотосесии се оказа откритата експозиция от старо минно оборудване, която остроумно бе определена от някои посетители като „машинен Джурасик парк”. „Някои от багерите са големи колкото къщи”, коментираха децата, впечатлени от исполинските габарити на експонатите.

В началото на посещението си гостите бяха приветствани от изпълнителния директор инж. Делчо Николов, който при вида на толкова много млади лица не скри оптимизма си, че дружеството, а и община Панагюрище ги чака добро бъдеще. „Нашето дружество са развива устойчиво, ние следваме най-добрите световни практики, имаме модерно оборудваме и работим безопасно и екологосъобразно. Имаме много поводи за гордост, но аз се гордея най-вече с екипа ни, съставен от компетентни и отговорни хора”, заяви ръководителят в приветствието си.

Освен диспечерната и рудник „Асарел“ участниците в Деня на отворените врати посетиха също експозицията за историята на дружеството и параклиса „Света Богородица Живоприемен източник“. Истинска атракция се оказа геоложката сбирка, откъдето всички имаха възможност да си вземат рудни образци за спомен. Опознавателната обиколка на компанията включваше още визита в Инсталацията за екстракция и електролиза, както и разглеждане на пречиствателните станции. Ръководителят на отдел „Екология” инж. Мариела Джиджинкова запозна гостите с технологията и етапите на рекултивация на отработени минни терени, както и с процесите за пречистване на водите, а инж. Ангел Шишков - ръководител на отдел "Минно инженерство" им разказа за технологията на производството.

Денят на отворените врати в „Асарел-Медет“АД се проведе за втора поредна година и е една от инициативите, посветени на 50-годишния юбилей на компанията.

 
Благодарим на всички, които посетиха "Асарел-Медет"АД в Деня на отворени врати! За нас - хората от екипа на компанията тяхното гостуване беше вълнуващо и приятно!

 
Денят на отворени врати в снимки:

 
Участници в Деня на отворените врати пред машините в експозицията с минно оборудване

Разглеждане на фирмената експозиция за историята на дружеството, открита по случай 50-годишнината на "Асарел-Медет"

Пред диспечерския пулт за управление на рудник "Асарел"
Поглед към рудника от мястото на минния диспечер...
Инж. Божидар Машев обяснява технологията на производството в Инсталацията за екстракция и електролиза на мед
И готовия продукт - медни катоди с 99, 99% съдържание на мед
Инж. Джиджинкова и инж. Рабухчиев разясняват технологията на работа на трите пречиствателни станции на дружеството

Абонамент