От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Димитър Цоцорков участва в световен форум за икономическо и социално възстановяване

Председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД Димитър Цоцорков взе участие в световния форум за икономическо и социално възстановяване „RECOVER BETTER. RECOVER STRONGER. RECOVER TOGETHER.“, който се проведе на 16 юни. Събитието бе част от инициативите на Глобалния Договор на ООН по случай 20 години от създаване на организацията. Българският панел протече в три последователни сесии, фокусирани върху променените бизнес процеси и отношенията в обществото, пренареждането на приоритетите и общите действия, възможни благодарение на споделените ценности. В дискусията участваха още Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация Bcause, Красимир Ненов, изпълнителен директор на КонтурГлобал Марица Изток 3, Силвия Пенева, управляващ партньор на Делойт България и Огнян Траянов, собственик и изпълнителен директор на ТехноЛогика и председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, модератор на сесията. Водещ приоритет за бизнеса във всяка сфера на икономиката е запазването здравето на хората. Общите мерки като използване на предпазни средства, строг контрол на достъпа до работното място, дистанционна работа при възможност, са били комбинирани със специфични за всяка отделна фирма, особено за бизнесите с непрекъсваем режим на работа, каквито са производителите на енергия и минната индустрия. КонтурГлобал Марица Изток 3 следва препоръките на работната група на глобално ниво, но и собствени инициативи като реорганизиране на транспорта до централата и обособяване на една от сградите на територията на предприятието за жилищна площ за над 200 човека, за да се осигури непрекъсваемост на работата и допълнителна сигурност за семействата на служителите. Според Красимир Ненов, изпълнителен директор на компанията, силният дух и екипността са били видими.

Изображение

Според Димитър Цоцорков дългогодишните инвестиции в региона, активната работа с местната общност и антикризисните стратегии на компанията са помогнали за по-лекото преминаване през пандемията в областта. Местната болница, създадена с инвестиции от Асарел-Медет разполага с 300 легла и медицинските грижи на над 700 здравни работника, което е дало допълнителна сигурност за хората. Устойчивото партньорство със заинтересованите страни се отплаща именно в моменти на криза.

Наблюдава се повишаване на ангажираността на служителите и клиентите, включително в следване на корпоративната култура, според Силвия Пенева, управляващ партньор на Делойт България. Етичните фирми ще са най-привлекателни в бъдеще, не само като работодатели, но и като бизнес партньори.

Изводите, направени след пандемията, тема на втората сесия, показват промяна в бизнес процесите и партньорствата. Кризата ускори някои процеси, свързани с дигитализация и съкращаване на веригите за доставки. Българските фирми са равностойни на световните и е възможна промяна в партньорствата, насочени към националния бизнес, според Димитър Цоцорков.

Това важи и за партньорствата в неправителствения сектор. Бяхме свидетели на активизиране на дарителството и на повишаване на неговата видимост, вкл. в електронните медии, според Елица Баракова. Кризата разкри с какво разполагаме и в какво сме добри. Благодарение на инфраструктурата на социалните организации най-уязвимите получиха силна подкрепа. По време на пандемията само чрез платформата на фондация BCause са били активни над 10 дарителски кампании и са набрани 1 815 000 лв за 40 дни. Кризата увеличи броя на дейностите, които се извършват от неправителствените организации, броя на обхванатите хора и броя на доброволците. Възможното бъдеще беше темата на третата сесия на дискусията, общият извод от която е, че само обединени можем да се справим с глобалните предизвикателства. Няма спор колко тежим на земята. Сателитните снимки от Венеция, въздухът в София, само за няколко месеца ограничена дейност показват видими резултати. Това дава надежда, че бизнеса и обществата могат да се мобилизират в посока постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Заедно можем да допринесем повече за постигане на Целите за устойчиво развитие. За КонтурГлобал Марица Изток 3 производството на електроенергия е пряко свързана с една от Целите и това е залегнало и в корпоративната стратегия. В компанията в България са инвестирани над 1 млрд и 400 млн. лв.през последните 17 години в посока осигуряване надеждно енергопроизводство и мерки за  опазване на околната среда.

Изображение

Проектите, които развива Българската Мрежа, особено „Гордея се с труда на моите родители“, „Базарът на професиите“, имат преки ползи за Асарел: показват колко много се е променило минното производство през последните години и е в унисон с прозрачността ни към обществото, служителите и медии. Благодарение на тях се виждат новите технологии, автоматизацията, инвестициите в опазване на околната среда далеч над регулаторно изискуемото, според Димитър Цоцорков.„Бизнесът в бъдеще ще има все по-голямо значение за устойчивостта на обществото. Кризата ни даде уроците, които всички ние да научим, че обществото изисква много по-голяма ангажираност и сплотеност, и отговорност“., заяви Огнян Траянов в заключение на дискусията.

 

Абонамент