От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Дискутират се новата европейска суровинна политика и предизвикателствата пред минната индустрия

Изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД и председател на Българска минно-геоложка камара д-р инж. Лъчезар Цоцорков беше един от лекторите в международен семинар на тема „Отговорностите на минното дело в Европейския съюз и най-добрите практики за преодоляване на криза с минералните суровини”. Престижният форум се състоя на 10 ноември в Европейския парламент в Брюксел.

Актуалното състояние на минния сектор бе представено от директора на ЕВРОМИН д-р Корина Хебестрайт. Върху последните световни технологии за добив и преработка на руда обърнаха внимание канадският професор Фати Хабаши и германският учен проф. Херман Вотруба от университета в Аахен. Проф. Вотруба подчерта, че през следващите 30 години световната икономика ще има нужда от толкова минерални ресурси, колкото са били необходими на човечеството през последните четири хилядолетия. В тази връзка беше разисквана и политиката на Европейския съюз за насърчаване на устойчивото снабдяване със суровини от европейски източници.

Д-р инж. Лъчезар Цоцорков представи потенциала на българския минен бранш за привличане на инвестиции и добрите практики на минните компании в страната, като обърна внимание на трите направления на устойчивото развитие – икономическа, екологична и социална отговорност. Той обсъди европейската екологична политика с директора на Главна дирекция „Околна среда” към Европейската комисия г-н Майкъл Спонар. В рамките на форума дискутира важни аспекти на суровинната сигурност с евродепутатите Конрад Шимански от Полша и Карл-Хайнц Флоренц от Австрия, както и с българските им колеги проф. Владко Панайотов и Владимир Уручев. От българска страна на семинара присъстваха още зам.-председателят на Българска минно-геоложка камара Алекс Нестор и президентът на Асоциация „Екофорум” проф. Ради Радев.

Изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД коментира, че устойчивото развитие на минерално-суровинния отрасъл е общоевропейски ангажимент и отговорност, а институциите осъзнават ролята на бранша като един от двигателите на европейската икономика. Минната индустрия може да се развива в хармония с опазването на околната среда, а зелените идеи трябва да се възприемат като стимулатор на иновацията, подчерта още г-н Цоцорков.

Европейската суровинна политика и минната индустрия бяха обсъдени и на 18 ноември в София на официална среща с германския евродепутат Райнхард Бютикофер, който е зам.-председател на Комисията по външна политика и на Групата на Зелените в Европарламента. Пред него д-р инж. Лъчезар Цоцорков представи състоянието на българския минен бранш и акцентира върху подготвяната Националната стратегия за развитие на минната индустрия от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Първото посещение на авторитетния германски политик у нас се състоя по покана на Българска минно-геоложка камара със съдействието на проф. Владко Панайотов. Райнхард Бютикофер е докладчик на Европарламента по приетия наскоро Доклад за ефективно развитие на суровините в Европейския съюз. Пред ръководството на браншовата организация той подчерта, че в Европа има най-висок внос на суровини на глава от населението в сравнение с другите региони на света. „Европейският съюз не може да се развива устойчиво само чрез внос и затова трябва да имаме стратегия за добив на местни минерални суровини. Вярвам, че в бъдеще ще се обръща по-голямо внимание както на европейските ресурси и суровини, така и на рециклирането на материалите”, заяви г-н Бютикофер. Той апелира да се активизира сътрудничеството на европейско ниво, включително между научно-изследователските организации. Според него европейската индустрия може да стане по-конкурентна, ако обръща по-голямо внимание на новите технологии и иновациите.

Райнхард Бютикофер и проф. Владко Панайотов дискутираха европейската суровинна политика и с водещи компании от минния бранш, представители на научните среди и на национално представителните бизнес организации. В рамките на деловата програма на 18 ноември германският евродепутат и председателят на Минната камара се срещнаха и със заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. На следващия ден г-н Бютикофер имаше среща и с неправителствени екологични организации.

Очаква се в началото на следващта година в Европарламента да се състои и конференция с участието на български и чуждестранни евродепутати, като темата е „Българската минна индустрия инвестира в бъдещето на България”. Основен лектор на форума в Брюксел ще бъде д-р инж. Лъчезар Цоцорков, който ще представи възможностите за инвестиции и отново ще акцентира върху добрите практики в минния отрасъл.

Изпълнителният директор на «Асарел-Медет» АД

обсъжда европейската екологична политика с г-н Майкъл Спонар,

директор на Главна дирекция «Околна среда» към Европейската комисия

Д-р инж. Лъчезар Цоцорков дискутира предизвикателствата

пред европейската минерално-суровинна индустрия

с германския евродепутат Райнхард Бютикофер

Първата среща на евродепутатите г-н Р. Бютикофер и проф. Владко Панайотов  беше с Управителния съвет на Българска минно-геоложка камара и представители на водещи компании от бранша

 

Абонамент