От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДЕПУТАТ МИХАИЛ ТРЕМОПУЛОС И ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕТИХА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ”

Депутатът от Европейския парламент господин Михаил Тремопулос и представители на седем български неправителствени екологични организации посетиха на 25 февруари „Асарел-Медет”АД, като визитата се осъществи след покана на компанията. Те получиха отговор на поставените въпроси и разгледаха предварително посочени от тях производствени и екологични обекти на дружеството, сред които и първата в страната високоефективна и екологична инсталация за производство на медни катоди чрез екстракция и електролиза на мед от руднични води.

 

„Днес започна един добронамерен диалог, който се надявам да продължи и в бъдеще”, заяви по време на срещата господин Тремопулос, който е и заместник-председател на Комисията по регионално развитие в Европарламента. „Знам, че е труден икономически период, но трябва да се запазват досегашните и да се стремите да се създават допълнително нови „зелени” работни места. В същото време суровините, които добивате, са с геостратегическо значение, но ние трябва да мислим за опазване на околната среда и за следващите поколения”, добави още евродепутатът.

 

„Ние ще подкрепим всяка разумна законодателна инициатива и добра европейска практика, независимо откъде е предложена, стига да доведе до положителен ефект за устойчивото развитие на регионите, в които оперира минната индустрия”, заяви пред представителите на неправителствените организации изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД и председател на Българската минно-геоложка камара /БМГК/ д-р инж. Лъчезар Цоцорков. Той пое ангажимент да бъде направено цялостно изследване на язовир „Тополница” за стари замърсявания от минни дейности, което ще се финансира от БМГК и нейни членове. В изследването ще участват и експерти на неправителствени организации, работещи в областта на околната среда. Договорено беше още да се съгласува с екоорганизациите списък на акредитирани лаборатории за провеждането на вътрешнофирмения екологичен мониторинг на дружеството. Друг важен въпрос, по който се постигна съгласие, е да бъде извършено допълнително проучване по поречието на река Асарелска, заедно с посочен от екоорганизациите експерт, така че да се оцени необходимостта от допълнителни пречиствателни съоръжения за опазване на водите.

 

В отговор на зададените въпроси изпълнителният директор на БМГК инж. Иван Андреев отправи молба към господин Тремопулос за съдействие и проучване на възможностите за европейско финансиране за затваряне и рекултивация на стари депа за минни отпадъци, каквито в страната съществуват от преди приватизацията на предприятията. По този повод представителят на Европейския парламент коментира, че според него е необходимо и общоевропейско решение в тази посока и той ще положи усилия за това в рамките на правомощията си като евродепутат.

 

Господин Тремопулос бе впечатлен от инвестираните през последните години в модернизацията на „Асарел-Медет”АД над 500 млн. лева и специално открои намаляването с около 40% на специфичния разход на електроенергия при преработката на руда. Той оцени високо екологичната програма на компанията на стойност 8 млн. лева за 2011 г., след като бе запознат, че след приватизацията са реализирани екопроекти за над 50 млн. лв. Евродепутатът приветства и усилията на БМГК да бъдат разпространявани най-добрите практики сред членовете на браншовата организация. От своя страна председателят на БМГК посочи, че акцентът в усилията на минната индустрия е насочен към системна оценка на риска и адекватни превантивни мерки за опазване на околната среда.

 

По време на срещата представителите на неправителствени организации зададоха и допълнителни въпроси за конкретни аспекти от дейността на „Асарел-Медет” АД и за позицията на БМГК по теми от обществен интерес. Изпълнителният директор на дружеството и изпълнителният директор на минната камара отговориха, като се ангажираха допълнително да бъдат изпратени и писмени отговори на заинтересованите страни.

 

В срещата участваха и председателят на Постоянната комисия по околна среда към БМГК инж. Ботьо Табаков, изпълнителното ръководство и ресорни специалисти на „Асарел-Медет” АД, представители на неправителствени и други организации като Граждански клуб „Еко Пловдив”, ПП „Зелените”, „Граждани срещу минните замърсявания”, CEE Bankwatch, „България без цианиди”, „Комитет за чисто Средногорие”, „Български център за зелена икономика” и други.

 

В заключение изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД и председател на Българска минно-геоложка камара д-р инж. Лъчезар Цоцорков изрази своята увереност, че резултатите от тази среща поставят началото на необходимия конструктивен диалог с неправителствените организации, за който ще се положат усилия да бъде продължен и в бъдеще.

На срещата в „Асарел-Медет” АД с европейския депутат г-н Михаил Тремопулос присъстваха изпълнителното ръководство на компанията, ръководството на Българска минно-геоложка камара и представители на български неправителствени и други организации, сред които г-н Васил Къдринов от Сдружение „Еко Пловдив”, г-н Георг Тупарев, г-жа Десислава Ангелова и г-жа Офелия Георгиева от ПП „Зелените”, г-н Даниел Попов от CEE Bankwatch, г-н Константин Дичев от „Граждани срещу минните замърсявания”, г-жа Добринка Лолова от „Български център за зелена икономика”, г-жа Христина Даскалова от „Инициативен комитет-Попинци”, г-н Иво Георгиев от „Комитет чисто Средногорие” и други. 

Депутатът от Европейския парламент и заместник-председател на Комисията по регионално развитие г-н Михаил Тремопулос /в средата на снимката/ и г-н Васил Къдринов /вляво на снимката/ от Сдружение „Еко Пловдив” по време на срещата.

Евродепутатът г-н Михаил Тремопулос и представителите на неправителствените екологични организации разгледаха първата в страната високоефективна и екологична инсталация за производство на медни катоди чрез екстракция и електролиза на мед от руднични води /на снимката се виждат и произведените медни катоди/. 

Абонамент