От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Екипът на „Асарел-Медет” АД се увеличи с 32 стажанти

За дванадесета поредна година на 1 юли стартира стажантската програма на дружеството и с „Добре дошли в „Асарел-Медет” бяха посрещнати тридесет и двама студенти. Те вече са част от работните екипи в цеховете „Рудник”, „Обогатителна фабрика”, „Водно стопанство, Пречиствателни станции, Екстракция и електролиза”, в ремонтните отдели на цеховете, както и в отделите „Минно инженерство”, „Технологично развитие”, „Инженеринг на ремонта”, „Екология”, „Доставки”, „Комуникации” и др. Поне месец студентите ще бъдат част от екипа на компанията и ще придобиват безценен професионален опит в реална производствена среда. Сред стажантите освен стипендианти на дружеството са и студенти от редица български университети – Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски”, Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Технически университет, Университет за национално и световно стопанство, Икономически университет - Варна, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Стопанска академия „Димитър Ценов”- Свищов и др.

Стажантската програма ще се проведе в два етапа, като първият е през месец юли, а вторият през месец август. Младите и амбициозни студенти изучават специалности в областта на минното дело, електро- и машиностроенето, автоматизацията, информационните технологии и икономиката.

„Стремим се стажът в „Асарел-Медет” да е максимално полезен за младежите. Нашите работници очакват стажантите и ги приемат много радушно и същевременно отговорно. Придобиването на практически умения и прякото наблюдение на работата от професионалисти са двете задължителни условия по време на стажа, независимо от неговия вид и продължителност”, коментира изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД инж. Делчо Николов.

Първите 15 стажанти идват в компанията през 2004 г. През годините броят им се увеличава и след приключване на тазгодишната програма, участвалите студенти ще са над 500.

Практиката показва, че студентите, които вече са били в компанията, са най-добрата реклама на стажантската програма, защото обменят информация с колегите си от университета за придобитите нови професионални знания и умения.

Много от тях имат желание и участват за втори и трети път. „Особено съм впечатлена от отношението на колегите към мене. Доволна съм, че най-опитните специалисти ни запознават с естеството на работа, повишават фирмената ни култура и ни въвеждат в работната атмосфера на дружеството”, споделя Мария Калоянова, която за втора поредна година е част от стажантската програма.

Още една група млади хора ще се присъедини към екипа на дружеството от 1 август.

Абонамент