От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Интегрирана информационна система подпомага минното планиране в рудник „Асарел“

Уникален за Балканите проект интегрира в обща информационна система пробивно-взривните минни дейности заедно с дигитален геоложки, структурен и хидрогеоложки модел на находище „Асарел“, съобщи началникът на рудника инж. Иван Андреев. Той посочи, че такава интегрирана информационна система имат само водещите минни компании в света. В „Асарел-Медет“ системата ще обхваща всички процеси, за които отговарят отдел „Минно инженерство“ и звено „Пробивно-взривни работи“ на рудник „Асарел“ – от геоложките проучвания и изготвянето на актуален геоложки блоков модел на находището, през планирането на минните дейности и проектирането на пробивно-взривните работи, до отчитането на иззетата минната маса и оценката за устойчивостта на рудничните откоси и бордове.

„Първите етапи от изграждането на информационната система са започнали преди повече от десет години, когато са внедрени системата за дългосрочно минно планиране и за количествено моделиране на базата данни“, каза инж. Стойо Боснев, който ръководи отдел „Минно инженерство“ в „Асарел-Медет“АД. „До момента тези дигитални системи са съществували сами за себе си, а обменът на данни е вървял по електронна поща и не дава сто процентова сигурност в реално време“, обясни той. Проучванията за цялостната система започват през 2018 г., като за изпълнител на модерното интегрирано решение е избрана компанията Datamine. Като световен лидер тя предоставя решения, обхващащи проучване, моделиране на ресурси, планиране на рудници, операции, логистика и маркетинг за над 6000 предприятия по целия свят.

В края на 2020 г. специалистите на Datamine завършиха внедряването на дигиталната система за пробивно-взривни дейности, която позволява изключително прецизно проектиране на взривните работи в находището. „Вече имаме възможност да определим колко точно количество минна маса да бъде взривена, както и най-точното място за най-ефективна и безопасна работа. Може да се изчисли за около 30 секунди и количеството на полезния компонент в минната маса“, обясни инж. Боснев. Цялата тази информация е свързана със системата Wenco за високоточно позициониране на сондите и с промишления дрон, който помага в работата на отдел „Минно инженерство“.

Очаква се, че работата по интегрираната информационна система ще бъде финализирана в средата на 2021 г. Икономическият ефект от нея е свързан с прецизното планиране и изпълнение на взривните работи, но проектът има важно значение както за съвременното минно планиране, така и за екологичността и безопасността на работата в рудника.

Абонамент