От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Мениджъри участваха в семинара на проф. Филип Котлър

Изпълнителното ръководство на «Асарел-Медет» участва в проведения на 23 септември в столицата семинар на проф. Филип Котлър «Как да контролираме кризата и да спечелим от нея». Той е считан за «баща» на съвременния маркетинг, за най-влиятелният експерт по стратегически маркетинг и за един от лидерите в теорията на мениджмънта.
Световноизвестният авторитет представи тезите си за възникването на световната финансова кризата, обстойно анализира адекватните управленски подходи, антикризисните мерки и успешните техники, чрез които да се стимулира генерирането на нови идеи.
10-имата представители на компанията, начело с изпълнителния директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков, оцениха срещата с проф. Котлър като изключително завладяваща и стойностна.
Професорът е за втори път в България, като представители на «Асарел-Медет» участваха и на първия му семинар тук, проведен в края на 2007 година.

Абонамент