От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков посети „Асарел-Медет”

Днес – 13 юли, министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков посети минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД - Панагюрище. Визитата му бе част от започнатата в началото на този месец обиколка в структуроопределящите български предприятия, където той пряко се запознава с производството и актуалното им състояние.

«Бих искал в България да има повече компании като „Асарел-Медет” - по отношение и на финансовите резултати, и на финансовото управление, и на корпоративната социална отговорност, и на отношенията с работниците и служителите, и на технологичните планове и визии за развитие на бранша. Минно-добивната промишленост е много важна за България и всъщност е една от най-добре развиващите се през последните години – и преди кризата, и сега - в условия на криза, за което до голяма степен имат значение систематичните усилия и стратегия на компания като „Асарел”, коментира министърът след проведения разговор с ръководството на панагюрския минно-обогатителен комплекс. В тази връзка той определи като особено позитивна управленската политика за оценка на риска и за дългосрочно планиране, като обърна внимание на заложените инвестиции в размер на 114 млн. лева през 2010 г. по проекти за разширяване на мощностите и нови технологии в компанията. «Това е много обещаващо и е знак за перспективите и за вижданията на мениджмънта», заяви г-н Трайков.

От своя страна изпълнителният директор на „Асарел-Медет” и председател на Българската минно-геоложка камара д-р инж. Лъчезар Цоцорков изрази оптимизма на бранша заради бързите темпове, с които се работи от това правителство по приемането на измененията и допълненията на Закона за подземните богатства и заложеното в законопроекта създаване на единен държавен орган за управление на тази дейност. «България досега нямаше европейски закон за подземните богатства и затова сега министерството и правителството разрешават ускорено този въпрос», подчерта той.

Основен акцент в изказванията и на двамата беше необходимостта от приемане на национална политика и стратегия за минно-добивния отрасъл. „До края на годината, заедно с Камарата и с всички заинтересовани лица, възнамеряваме да имаме стратегия за по-нататъшно развитие на минно-добивния бранш в България. Искаме това да е един работещ, реалистичен и в същото време визионерски документ”, посочи министър Трайков. Той подчерта, че у нас именно при минно-добивния бранш най-много се доближаваме като производителност на труда до средната за Европейския съюз и че тази производителност значително надвишава средната за останалите ни браншове. „Считаме, че това е сектор, който заслужава фокусирано внимание и подкрепа в политиките от страна на държавата”, каза още той по повод подготвяната стратегия.

«Имаме пълното разбиране по поставените въпроси и подкрепяме усилията на министър Трайков за по-добро разрешаване на проблемите, натрупали се през годините, което ще бъде в интерес не само на бранша, но и на индустрията като цяло”, заяви д-р инж. Лъчезар Цоцорков. Изпълнителният директор на «Асарел-Медет» определи като «впечатляващ и уникален» фактът, че за първи път ресорен министър идва на посещение в компанията изцяло по своя собствена инициатива - без да му е отправяна покана. «Това е знак, че правителството и министерството на икономиката обръщат внимание на структуроопределящите компании в България, искат да разберат техните проблеми, искат да се използват техните предложения за подобряване на работата и ускоряване на инвестиционния растеж в нашата страна», заяви той.

В срещата между министър Трайков и ръководството на „Асарел-Медет” участваха още народните представители Никола Белишки, Ангел Даскалов и Иван Иванов, областният управител на Пазарджишка област д-р Дончо Баксанов, кметът на община Панагюрище Георги Гергинеков и председателят на общинския съвет Филип Калбуров.

На снимката: Участниците в работното посещение на министър Трайчо Трайков в "Асарел-Медет" - панорамен изглед към обогатителна фабрика "Асарел"

Всички присъстващи разгледаха открития рудник и основните цехове на обогатителна фабрика «Асарел», като особен интерес предизвикаха автоматизираните системи за управление и контрол на технологичните процеси.

На снимките: Изпълнителният директор на "Асарел-Медет" АД представя пред министър Трайчо Трайков рудник "Асарел" и автоматизираната диспечерска система за управление и контрол на минните дейности

 

 

ИЗЯВЛЕНИЯ ОТ БРИФИНГ ПРЕД МЕДИИ,

ПО ВРЕМЕ НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ

НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

В „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД НА 13.07.2010 г.

Д-р инж. Л. Цоцорков – изпълнителен директор на „Асарел-Медет” и председател на Българска минно-геоложка камара:

Уважаеми господин министър, господа народни представители, господин областен управител, господин кмете и господин председател на общинския съвет,

За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли в „Асарел-Медет”.

Министърът на икономиката и енергетиката дойде в нашата компания по собствено желание, което за нас е впечатляващо и уникално. Защото досега министрите по своя инициатива тук не са идвали, а не знам дали и в други компании са ходили, идвали са само по покана. И това е знак, че правителството и министерството на икономиката обръщат внимание на структуроопределящите компании в България, искат да разберат техните проблеми, искат да се използват техните предложения за подобряване на работата и ускоряване на инвестиционния растеж в нашата страна.

Ние разговаряхме подробно, представихме компанията и искам да подчертая, че имаме пълното разбиране от страна на министерството за разрешаване на проблемите както на минната индустрия като цяло, така и поставени проблеми от нашето дружество. Те са свързани със Закона за подземните богатства, по който правителството и Министерството на икономиката имат много добро разбиране, че това е нещото, което ни различава от Европа. България нямаше досега европейски закон за подземните богатства и затова, след наше дългогодишно настояване, министерството и правителството сега разрешава ускорено този въпрос. Вече сме пред приемането в парламента на измененията и допълненията в този закон и ние подкрепяме в това отношение министерството категорично.

Подкрепяме министерството, че приема с разбиране и това дългогодишно наше искане да се приеме еднозначно национална политика за подземните богатства и стратегия за развитието – нещо, което досега не успявахме с другите правителства да направим. Така че в това отношение нашият бизнес е изключително оптимистично настроен, че, приемайки тези основополагащи документи, и нашите, и чуждестранните инвеститори, ще се увеличат, което ще е добре като цяло и за отрасъла, и за икономиката на страната.

Разбира се, разговаряхме и по други проблеми на минната индустрия. В качеството си и на председател на Българска минно-геоложка камара си позволих да изразя тези общи проблеми за минната индустрия, по които министър Трайков каза, че имат разбиране от страна на министерството и ще бъдат решавани с необходимата конкретност и сериозност.

Като цяло минната индустрия сме удовлетворени и от работата си с другите двама ресорни министри досега – министърът на екологията и министърът на регионалното развитие, които също изключително позитивно, конкретно и отговорно решават всички поставени въпроси, които досега бяха задържани. По-рано имаше много забавени преписки, беше блокирана работата на дружествата в минната индустрия. И аз искам да изразя мнението, че в това отношение ние – като представители на минния бизнес в България, сме оптимисти и подкрепяме усилията на тези министри и специално на министър Трайков за по-добро разрешаване на проблемите, натрупали се през годините, което ще бъде в интерес и на индустрията като цяло.

 

Министър на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков:

Уважаеми колеги,

Бих искал в България да има повече компании като „Асарел-Медет” по отношение и на финансовите резултати, и на финансовото управление на компанията, и на корпоративната социална отговорност, и на отношенията вътре в компанията с работниците и служителите, и на технологичните планове и визии за развитие на бранша.

Минно-добивната промишленост е много важна за България и всъщност е една от най-добре развиващите се и функциониращи през последните години – и преди кризата, и сега, в условия на криза, за което до голяма степен имат значение систематичните усилия и стратегия на компания като „Асарел”. Знаете, че в този бранш най-много се доближаваме като производителност на труда до тази, която е средна за Европейския съюз, и която надвишава с много средната производителност в останалите браншове. Затова смятаме, че това е един сектор, който заслужава фокусирано внимание и подкрепа в политиките от страна на държавата.

Това е и намерението на министерството – до края на годината, заедно с Камарата и с всички заинтересовани лица, възнамеряваме да имаме стратегия за по-нататъшно развитие на минно-добивния бранш в България. Искаме това да е един работещ, реалистичен и в същото време визионерски документ. Вече сме напреднали със Закона за подземните богатства, който за първи път създава този единен орган за управление и който ще бъде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и също разчитаме да допринесе за тази ефективност, систематичност и експедитивност при работата. В крайна сметка това е целта на администрацията – ако с нещо може да помогне – да помогне, а ако не може да помогне – да не пречи. В същото време всички секторни стратегии, програмни документи, нашето правителство чрез новосъздадения съвет за развитие към министър-председателя, за първи път поставяме систематично в една обща рамка. Голяма част от тези стратегически документи са в нашето министерство – и по отношение на икономиката като цяло, и за енергийната стратегия, и в случая за минно-добивния отрасъл. Това са области, които са свързани, които трябва да бъдат разглеждани в своята цялост, така че след няколко години да стигнем там, където сме се запътили - а това е с един брутен национален продукт на глава от населението не на 40 % от средното за Европейския съюз, както е сега, а на 70 %.

 

/..../ Искам да подчертая, че компанията планира да осъществи инвестиции на стойност 114 милиона лева през 2010 година и то в разширяване на мощностите, в нови технологии, което е много обещаващо и е знак за перспективите и за вижданията на мениджмънта. И това е, което бихме искали да видим и от други компании, защото кризата си е криза, но сега е времето да се подготвяме за нея и дори сега е моментът, в който инвестициите могат да станат по-бързо и по-лесно. Така че искам да поздравя мениджмънта за тези решения.

 

Министър Трайчо Трайков - из интервю пред телевизия „Телекабел”- Пазарджик

 

- Г-н министър, как ще коментирате компанията, запознахте се с производството?

- Това, което казах и в началото. Това е компания, която прилага всички най-добри практики и във финансовото управление, и в технологичното обновление, и в управлението на процесите. Имат активна политика за корпоративна социална отговорност и отношение към работещите. Това, което е изключително позитивно в случая е, че – независимо какви са външните условия, те имат процес на планиране, който включва предвиждане на известни кризисни периоди. И дори само в тази година, в която искаме да има инвестиции в производството, тук текат инвестиционни проекти за 114 млн. лв. Тоест няма от какво да не съм доволен, когато видя такава компания.

- Вие от няколко дни обикаляте такива големи предприятия в страната – какво е положението? И по това как работят те вижда ли се скоро изход от кризата?

- Специално в минната промишленост имаме производителност, която най-много се доближава до средната за Европейския съюз. Това е традиционен бранш за България, който ние искаме да подкрепим и развиваме чрез политики, една от които е създаването на общото звено за концесионна дейност за подземни богатства, което е в нашето министерство. Законът вече е в парламента, мина първо четене в комисията, предстои влизането му в пленарна зала и това е голяма крачка напред. Друга голяма крачка напред е стратегията за развитие на сектора, която също подготвяме в министерството и е свързана с общата икономическа стратегия и с енергийната стратегия. /.../

Абонамент