От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева посети „Асарел-Медет” АД

Днес - 29 септември, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева посети панагюрската минна компания „Асарел-Медет” АД, за да се запознае с производствената дейност, реализираните екологични проекти и перспективите за развитие на дружеството. Тя бе посрещната от председателя на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД проф. д-р Лъчезар Цоцорков и изпълнителния директор инж. Делчо Николов. По време на обиколката министър Василева бе придружена от кмета на община Панагюрище Никола Белишки, областния управител Гинче Караминова, председателя на общинския съвет в Панагюрище Христо Калоянов и директора на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев.

Министър Василева разгледа рудник „Асарел” и видя как работи автоматизираната диспечерска система за управление на минното производство, която е последно поколение и е произведена от канадската компания Wenco. Производствените параметри се управляват чрез безжична комуникационна мрежа и компютър във всяка машина, а системата за високоточно позициониране контролира прецизното планиране на минните дейности.

Специално внимание бе обърнато и на въведените циклично-поточни технологии за транспорт на руда и откривка, в които през последните години са инвестирани 120 млн. лв. Благодарение на това производствената ефективност се повишава с 18,4 %, а редуцирането на автотранспорта води до намаление с около 40 % на газовете от рудничните автомобили.

  

Министърът на околната среда и водите разгледа още единствената в България и най-модерна в Европа Инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от руднични води, с която не само се произвежда мед с чистота 99,99 %, но и се постига значим екологичен ефект. Тя посети обновената Първа секция на Флотационно отделение с машини на финландската компания Outotec – обект, който бе открит през юни тази година, а инвестицията в него възлиза на 25 млн. лв. Данните показват, че благодарение на това с 22,5 % се намалява консумираната ел. енергия в процеса на флотация.

Специално внимание бе обърнато на уникалния проект за техническа и биологична рекултивация на Окисно насипище, чиито отработени стъпала се възстановяват още в процеса на експлоатация, а автоматизирана система с безжична връзка следи устойчивостта на откосите. Обиколката в предприятието завърши с посещение на трите пречиствателни станции на дружеството - за руднични, дренажни и битови води, като едната от тях е открита през 2011 г. и работи с австрийска технология.

„Впечатляваща история на професионализъм, грижа за хората и природата и отговорност към икономическото развитие и бъдещето на България. Благодаря за доброто партньорство за опазване на околната среда“, каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

„За последните 15 години сме реализирали екологични проекти за около 80 млн. лв, с което „Асарел-Медет“ АД гарантира стриктното спазване на законовите изисквания в областта на околната среда. Политиката на нашата компания гарантира екологосъобразност на минното производство при ефективно, пълноценно и максимално оползотворяване на минералните суровини и при разумно потребление на ресурсите. Компанията ни е първата в страната, която още през 2002 година се сертифицира по международния стандарт ISO 14 001 за опазване на околната среда”, заяви по време на обиколката изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД инж. Делчо Николов.

Той подчерта още, че „Асарел-Медет” разработва и изпълнява собствена годишна програма „Екология”, чрез която осигурява ефективен мониторинг, бързо рекултивиране на нарушени от минната дейност терени, надеждна работа на системата от хидротехнически съоръжения, както и на трите пречиствателни станции на дружеството - за руднични, дренажни и отпадно-битови води.

„Единствени в страната извършваме и публичен мониторинг на състоянието на водите на изхода на нашите пречиствателни станции и по поречието на реките в района, което се следи чрез осем автоматизирани станции, предаващи непрекъснато данни в реално време чрез нашия сайт, като може да се види от всеки желаещ гражданин. До момента дружеството ни е рекултивирало над 2800 декара площи. Паралелно с ежегодното планиране на възстановителни дейности на територията на дружеството, от 2012 година „Асарел-Медет” АД изпълнява съвместно залесителни дейности с ТП „Държавно горско стопанство“-Панагюрище”, подчерта инж. Николов.

След обиколката на територията на дружеството гостите се запознаха с инвестициите на компанията в проекти с дългосрочна добавена стойност за община Панагюрище – реновираният Дом на миньора – четризвездният комплекс „Каменград” в Панагюрище, който разполага с плувен басейн и спа център с минерална вода, както и многофункционалната спортна зала „Арена Асарел” с 2000 места, където могат да се провеждат национални и международни турнири от най-висок ранг, и Многопрофилната болница за активно лечение „Уни Хоспитал”, изградени по модела на публично-частното партньорство с община Панагюрище.

 

29 септември 2016 г.

Абонамент