От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Официален пуск на ново оборудване

Високотехнологична филтър-преса беше официално пусната в експлоатация в Обогатителна фабрика „Асарел”. На 29 април 2009 г. лентата на новата придобивка прерязаха изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД д-р инж. Лъчезар Цоцорков и председателят на Съвета на директорите Людмил Лалов.
По мащабния проект за модернизация на производството, компанията закупи последно поколение филтър-преса на Metso Minerals.
„През последните години „Асарел-Медет” инвестира над 100 млн. щ.д. за мащабна модернизация на производството. Въпреки трудностите, породени от световната финансова и икономическа криза, политиката ни за непрекъснати подобрения продължава. Наш приоритет остават проектите за внедряване на ново високотехнологично оборудване, гарантиращо най-висок стандарт за опазване на околната среда и безопасност на труда”, заяви изпълнителният директор при пуска на филтър-пресата.

Абонамент