От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Посланикът на САЩ г-н Джеймс Уорлик посети „Асарел- Медет” АД

Днес – 11 май 2011 г., посланикът на Съединените американски щати в България Негово превъзходителство г-н Джеймс Уорлик посети „Асерел-Медет” АД. Той разгледа производствените съоръжения и разговаря обстойно с ръководството и синдикалните организации в компанията. „Асарел-Медет” е успешен модел за бизнес развитие и за социално сътрудничество. Вашата ангажираност към работещите заслужава уважение”, заяви той.

Дипломатът гостува заедно с ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България, начело с нейния президент г-н Пламен Димитров, вицепрезидентите г-н Валентин Никифоров и д-р Иван Кокалов, изпълнителният секретар г-н Николай Недев и председателят на миньорската организация към КНСБ г-н Пенчо Токмакчиев. Визитата се състоя, след като г-н Джеймс Уорлик изразил пред КНСБ желанието си да посети българска компания с резултатен и ефективен социален диалог между ръководството и работещите. Така бе проведена среща с представители на двете синдикални организации в дружеството, на която основно се дискутира колективното трудово договаряне, политиката за управление на човешките ресурси и осигуряването на висок стандарт на безопасност на труда.

С голям интерес американският посланик г-н Джеймс Уорлик разгледа основните производствени цехове на компанията. Той се запозна с възможностите на системите за автоматизирано управление на производствените процеси в рудник „Асарел” и Обогатителна фабрика „Асарел”, както и с новоизградената Инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед, в която през миналата година компанията инвестира 40 млн. лева.

В провелия се разговор с висшия мениджмънт на „Асарел-Медет” АД гостите имаха възможност да се запознаят и с досегашното развитие, настоящите резултати и бъдещи инвестиционни проекти на компанията.

В обзорната си презентация изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков подчерта, че след приватизацията на дружеството са инвестирани над 500 млн. лева в проекти за мащабна модернизация на целия технологичен цикъл, създаване на по-добри условия на труд, екология, енергийна ефективност и развитие на човешкия капитал. Той разгледа политиката за корпоративна социална отговорност и оказваната подкрепа за развитието на община Панагюрище и региона. Изпълнителният директор акцентира върху инвестициите в осигуряването на безопасни условия на труд и посочи, че през 2010 г. в компанията не е допусната нито една трудова злополука. Обстойно представи екологичната политика и информира, че за периода 1999 – 2010 г. са реализирани екопроекти за над 50 млн. лева. Инвестициите в модернизация не само осигуряват по-висока ефективност, но и екологосъобразност на производството, заяви г-н Цоцорков. Резултатите показват, че спрямо 1999 г. специфичният разход на електроенергия в обогатителната фабрика на дружеството е намален с над 36 %. Благодарение на инвестираните през 2010 г. над 100 млн. лева в нова Циклично-поточна технология на транспорт на откривка с капацитет от 5 000 тона за час, емисиите от изгорели автомобилни газове се снижават с 40, 9 %, а ефективността на рудничния транспорт е повишена с 24 %.

Изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков и председателят на Съвета на директорите г-н Людмил Лалов представиха и възможностите за създаване и развитие на партньорство между „Асарел-Медет” и американски компании. Г-н Уорлик получи информация за разнородни проекти на дружеството, насочени към рационалното използване на възобновяеми енергийни източници чрез изграждане на ветропарк и фотоволтаична централа в околностите на Панагюрище, както и за инвестиционните намерения за изграждане на модерен балнеокомплекс в село Баня и на ваканционно селище в близост до село Панагюрски колонии. Друго направление в инвестиционната програма на компанията е разширяването на производството чрез проекти за добив на вар и на глинест продукт, производство на валцдрат от катодна мед, както и внедряването на мелещи тела от ново поколение.

В тази връзка г-н Уорлик заяви, че би могъл да съдейства за установяване на делови контакти между „Асарел-Медет” и подходящи американски компании, като въпросът може да се дискутира на работна среща още през следващата седмица.

Участниците в посещението – на наблюдателната площадка на рудник „Асарел”.

Изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД д-р инж. Лъчезар Цоцорков показва високотехнологичната Инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед на американския посланик г-н Джеймс Уорлик и на президента на КНСБ г-н Пламен Димитров.

Американският посланик г-н Джеймс Уорлик и президентът на КНСБ г-н Пламен Димитров получиха медни плакети на „Асарел-Медет”.

 

11 май 2011 г.

Абонамент