От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Приключи проектът за модернизация на диспечерския пулт в ОФ „Асарел“

Приключи проектът за модернизация на диспечерския пулт за управление на обогатителна фабрика „Асарел“. Извършена е актуализация на софтуера и надграждане на системата Siemens PCS7, с която се контролира целия производствен процес по веригата.

„Тази система е въведена в експлоатация в „Асарел-Медет“АД от 2006 година“, разказва инж. Неделчо Елшишки, главен инженер в Обогатителната фабрика. „През годините са правени подобрения на самата система, но с това, което направихме по този проект, я издигнахме на по-високо ниво. Започнахме с проучване на референциите на няколко фирми, като най-силно впечатление ни направи тази на „Сименс“. Посетихме Виена, запознахме се с новия софтуер, видяхме как функционира системата за водоснабдяване и газоснабдяване на австрийската столица. Разбрахме, че ще получим много добър краен продукт. Тук е моментът да благодаря на партньорите ни от фирма „Кастива“.  Свършиха много добра работа, съвместно с колегите от ремонтния и технологичния персонал на ОФ „Асарел“ и колегите от отдел „Автоматизация“, допълва инж. Неделчо Елшишки.

 

Новата придобивка вече премина успешно 72-часовите проби и в момента цялото Мелнично отделение работи на автоматичен режим. „Целта на модернизацията беше да подобрим чисто технологично работата на Мелнично, да го контролираме по-адекватно и да намираме причините за всяко възникнало събитие – подобряване или влошаване на качеството на работа. Новата автоматизирана система е специално ориентирана за нашите нужди и е адаптирана, за да може да се справя със спецификата на нашето производство“, обяснява инж. Елшишки. „Обхваща не само Мелнично, а и цялата производствена верига - дезинтеграция, флотация и транспортни ленти. От операторската зала се контролират и се въздейства на всички параметри на технологичното оборудване. От тук можем да променяме задания и да определяме технологичен режим. Това е мощен инструмент за един технолог. Процесът на смилане е сложен процес, който се влияе от много фактори, които се следят и се променят и това оказва влияние върху крайния продукт от мелницата. В новата система направихме визуализация посредством интегрирани графики, в които сме вкарали най-важните променливи и най-важните фактори, които влияят върху процеса на смилане. Така когато влияем върху даден параметър, виждаме каква е реакцията на останалите фактори. Разбираме и получаваме пълен анализ за работата на мелницата. Имаше ги и в старата система, но сега са визуализирани по-добре. Можем да изберем произволен период от време, за да проверим как е работила предишната смяна, как е работено предишната седмица и така да добием информация какво пречи и какво помага на дадена мелница да изпълнява задачите си“, допълва главният инженер на ОФ „Асарел“.

 

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

„Новата автоматизирана система ни дава пълна информация в реално време“, доволен е и диспечерът в Обогатителна фабрика Стоян Делибашев, който ежедневно усеща в работата си предимствата на новата придобивка. „Разполагаме с много по-добри графики и подробен план на всички показатели, които следим. Всичко се променя в реално време и това улеснява нашата работа, защото на момента можем да реагираме и да променим даден фактор, който има значение. Доскоро с това се занимаваха колегите от фабриката, които ги следяха и съобщаваха по телефона на диспечера“, допълва Стоян Делибашев. 

Абонамент