От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Процедура относно инвестиционно предложение „Проектиране и извеждане на чистите води на р. Панова“

Процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение: „Проектиране и извеждане на чистите води на р. Панова“.

За да се запознаете с обявлението, моля отворете прикачения файл.

 

Процедура

Абонамент