От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Процедура относно инвестиционно предложение "Разширяване промишлената площ на "Асарел-Медет" АД"

Процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение: „Разширяване промишлената площ на „Асарел-Медет” АД”.
Моля, за да се запознаете с обявлението, отворете прикачения файл.

Процедура

Дата на публикация: 6 януари 2009 г.

Абонамент