От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Топмениджъри от минни компании посетиха „Асарел-Медет“АД

Топмениджъри от „Елаците-Мед“АД, „Мини Марица-изток“ЕАД и „Каолин“АД посетиха „Асарел-Медет“ на 26 октомври. Визитата беше по инициатива на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, като групата беше водена от председателя доц. д-р инж. Кремена Деделянова и заместник-председателя инж. Щерьо Щерев. В посещението за колегиална обмяна на опит и добри практики се включиха генерални директори и ръководители на рудодобивните и обогатителни комплекси на предприятията.

Гостите бяха посрещнати от изпълнителния директор на „Асарел-Медет“АД инж. Николай Пелтеков. Той ги запозна с историята, производствената дейност и перспективите за развитие пред компанията. „Такива срещи са много полезни за нас като бранш, защото имаме общи проблеми, които можем да решаваме успешно, като споделяме добри практики и обменяме идеи”, каза инж. Николай Пелтеков.

Доц. д-р инж. Кремена Деделянова благодари за гостоприемството и за възможността представители на едни от най-големите минни компании в страната да посетят „Асарел-Медет“АД, тъй като част от присъстващите за пръв път идват в Панагюрище.

Гостите разгледаха фирмените експозиции за историята и развитието на компанията. След това посетиха диспечерския пулт на рудник „Асарел“, където инж. Иван Андреев – началник на рудник „Асарел”, ги запозна с целия производствен процес в дружеството- от добива на руда и откривка до производството на меден концентрат. Мениджърите разгледаха първата в България Инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от руднични води, която произвежда краен продукт с чистота 99,99 %. На Западно насипище гостите видяха в действие насипообразувателя на Циклично-поточната технологична линия за откривка. Колегите останаха впечатлени от организацията на работа и мащабите на съоръжението. В Обогатителна фабрика гостите посетиха обновеното Флотационно отделение и диспечерския пулт, от който се следят всички производствени процеси. Обиколката в „Асарел-Медет“ завърши с посещение на хвостохранилище „Люляковица“, където гостите бяха запознати с възможностите на контролната измервателна система, която денонощно следи състоянието на съоръжението.

Абонамент