От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Четири инвестиционни обекта за 150 млн. лева бяха открити при посещение на министър-председателя Бойко Борисов, министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и министъра на околната среда и водите Нона Караджова

Четири важни за „Асарел-Медет” АД инвестиционни обекта, възлизащи общо на 150 млн. лева, бяха открити на 31 май, когато предприятието беше посетено лично от министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов. Премиерът, министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков и министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова бяха посрещнати с аплодисменти от участващите в тържеството работници, специалисти и мениджъри от предприятието.

На церемонията присъстваха още областният управител д-р Дончо Баксанов, народните представители Ангел Даскалов, Иван Иванов, Гинче Караминова, Красимира Симеонова и д-р Михаил Михайлов, кметът на община Панагюрище Георги Гергинеков, председателят на Общинския съвет Филип Калбуров, управителните съвети на Българска минно-геоложка камара и на панагюрското Сдружение на предприемачите, редица партньори на дружеството.

Непосредствено след като архиерейският наместник отец Атанас Манолов и отец Стоян Манолов отслужиха водосвет за здраве и благополучие, изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков благодари на всички, които са участвали в проектирането и изграждането на съоръженията.

Той посочи, че в периода след приватизацията на дружеството са инвестирани над 500 млн. лева в проекти за модернизация на целия технологичен цикъл на производството, екология, енергийна ефективност, както и в създаване на по-добри условия на труд и развитие на човешкия капитал. „Само реализираните екологични проекти след 1999 г. са за общо 50 милиона лева”, заяви изпълнителният директор.

„Като председател на Българска минно-геоложка за мен е чест да връча на министър-председателя г-н Бойко Борисов най-високото ни браншово отличие – вимпел за заслуги, което вчера беше гласувано единодушно от Управителния съвет на Камарата”, подчерта г-н Цоцорков.

Сред мотивите за наградата той посочи, че 20 години българският минен бранш е очаквал създаването на единен орган за управление на подземните богатства и това вече е факт, благодарение на проявената политическа воля за адекватни промени в Закона за подземните богатства. „Това решение на правителството е сериозна европейска крачка за развитие на отрасъла, като по този начин вече е в ход подготовката на национална стратегия за развитието на минната индустрия, която ще бъде факт до края на годината”, заяви още председателят на БМГК.

Премиерът Бойко Борисов сърдечно благодари за високата оценка, която се дава на ефективното сътрудничество с правителството и акцентира върху значимостта на реалните инвестиции, които са вложени в развитието на производството, защото те носят добавена стойност за икономиката ни. Той подчерта удовлетворението си от високата производителност, високата средна работна заплата и открои грижата за хората в компанията. Обръщайки внимание на добрите условия на труд, г-н Борисов пожела и през настоящата година в „Асарел-Медет” да няма нито една трудова злополука, както е било през 2010 година.

„Това е предприятие, което и в кризата продължи да разширява производството си и да инвестира в модерни технологии и екология”, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков. „Нашата икономическа стратегия предвижда въз основа на продукцията на такива основополагащи предприятия да се развива и дълбочинна преработка, което ще осигури максимално висока добавена стойност от родния меден концентрат, катодната мед, машините и инженеринговите решения”, заяви ресорният министър, давайки висока оценка на специалистите в компанията.

Оценявайки високо инвестиционната политика на „Асарел-Медет”, министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова заяви: „Това не са някакви спорадични решения, а дългосрочна бизнес стратегия, която освен за инвестициите има грижата и за околната среда и безопасните условия на труд”.

Като важен атестат тя открои това, че дружеството дълги години е сертифицирано и работи по трите основни международно стандарта – за управление на качеството, опазване на околната среда и безопасни условия на труд. Министър Караджова специално поздрави изпълнителния директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков за присъдената му наскоро награда „Оборище” от Сдружението на възрожденските градове, изразявайки увереност, че той и занапред ще продължи да подкрепя родолюбиви каузи.

 

Паметен за летописа на „Асарел-Медет” ще остане моментът, в който министър-председателят Бойко Борисов, министрите на икономиката и на околната среда Трайчо Трайков и Нона Караджова, заедно с изпълнителния директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков официално прерязаха лентата на единствената в България и най-модерната в Европа Инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от руднични води.

Инвестицията в Инсталацията за екстракция и електролиза - иновативно, хидрометалургично и екологично производство, е за 40 милиона лева, а оборудването е на финландската компания „Outotec Oyj“. Модерната инсталация има годишен производствен капацитет над 1500 тона медни катоди с чистота на медта - 99.99 %. Проектант на инсталацията е „Нипроруда” АД, а изпълнители „МИГ Инженеринг” ЕООД и ЕТ „Металик – Иван Михайлов”, а строителният надзор на обекта е осъществен от „Юнион Контрол”ООД.

 

С мощно разбиване на бутилка шампанско и натискане на бутона за пуск на линията, министър-председателят г-н Бойко Борисов лично даде официалния старт и на най-големия следприватизационен проект на компанията – новата Циклично-поточна технология за транспорт на руднична откривка.

Оборудването на Циклично-поточната технология е доставено от немския консорциум „THYSSENKRUPP FÖRDERTECHNIK GmbH”. Капацитетът на линията е 5 000 тона на час, а направената инвестиция надхвърля сумата от 100 млн. лева. С въвеждането на тази технология в „Асарел-Медет” АД не само се повишава ефективността на транспорта с 24%, но се намаляват и вредните емисии от изгорели газове на рудничните автомобили с 40,9%. Проектант на съоръжението е „Минпроект” ЕАД, а изпълнители са „МИГ инженеринг” ЕООД, „Енемона” АД и „Минстрой – Марица Изток” АД. Строителният надзор на обекта е възложен на „Юнион Контрол”ООД.

 

Министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова, заедно с изпълнителния директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков, председателят на Съвета на директорите Людмил Лалов и членът на Съвета на директорите ст.н.с. Костадин Янев, тържествено откриха Пречиствателната станция за дренажни води, оборудвана с технология на австрийската компания „Nеuhold”.

Съоръжението е за 6, 356 млн. лева, а избраната технология е една от най-съвременните и ефективни в минния бранш. Проектант на пречиствателната станция е „Нипроруда” АД, изпълнител е „Минно-строителна компания”ЕООД, а строителният надзор е осъществен от „Норкимо” ООД. Изграждането на тази пречиствателна станция е последния проект от Програмата за отстраняване на екологични щети, причинени преди приватизацията на дружеството, подчерта министърът. Реализираните по тази програма проекти са на обща стойност 24 млн. лева, като финансирането е по споразумение на държавата със Световната банка. Сред присъстващите на тържеството бе и директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите инж. Николай Лулов.

Г-жа Караджова откри лично и Малка ВЕЦ „Калето”, която преработва води на язовир „Жеков вир”.

Проектната мощност на съоръжението е 3 мегавата, а цялостната инвестиция за изграждането на централата възлиза на около 4,5 млн. лева, като оборудването е доставено от австрийската компания „Gugler”. Централата е проектирана от „ВЕЦ – 94” ООД, изпълнител е „Монолитно строителство” ЕООД, а надзорът по строителството е на ЕТ „Векор – Петко Сечков”.

Над 150 милиона лева е общата стойност на четирите съоръжения, които бяха открити официално на 31 май 2011 година в „Асарел-Медет” - ден, който ще остане паметен за летописа на компанията!

 

Абонамент