От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

13 ученици бяха "Мениджъри за един ден" в "Асарел-Медет"АД

Дванадесетокласничката Цветелина Цветанкова стана първата жена-диспечер в историята на „Асарел-Медет“. Ученичката за няколко минути символично пое ръководството на технологичните процеси в рудник „Асарел“ като част от инициативата „Мениджър за един ден“, която се провежда традиционно в дружеството. 

Освен рудника, Цвети и още 12 нейни връстници от двете панагюрски гимназии, имаха възможността да разгледат машините ветерани в експозицията на предприятието  и да се запознаят с експонати, фотоси, документи и награди, намерили място във фирмената сбирка. 

В подкрепа на  инициативата, която се реализира от международната организация „Junior Achievement–Young Enterprise Europe” младежите заеха за кратко мениджърски позиции, за да се запознаят със спецификата на различни професии, както и с ангажиментите и отговорността на работните места. Те се превъплътиха в ролята на ръководители в Централна ремонтна база и отделите „Информационни и телекомуникационни технологии“, „Строителство“ и „Комуникации“. Свой „заместник“ прие в кабинета си и директорът на дирекция „Човешки ресурси“ Александър Чобанов. 

 

Г-н Чобанов, като председател на фондация „Асарел“, връчи на младите мениджъри стипендии за отличен успех през изминалата учебна година. „Мислете за бъдещата си реализация, търсете своето място и най-важното – не спирайте да мечтаете”, призова той кандидатите за бъдещи мениджъри. Част от тях споделиха, че след посещението си в компанията перспективата да започнат работа тук им се вижда все по-примамлива.

Стипендиантите са част от инициативата „Образование за всички“, чрез която от 2012 година насам фондация „Асарел” осигурява учебни помагала и стипендии за ученици от училищата в общината. До този момент са подпомогнати над 400 деца, а Фондацията ги е подкрепила с повече от 40 000 лева. През тази година „Образование за всички“ бе избрана от „Райфайзен България“ като една от 24-те инициативи, която да бъде популяризирана и подкрепена с дарения от служители на банката и други дарители.

Абонамент