От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Eвропейско финансиране получава проект за нов етап на технологична модернизация на “Асарел-Медет”

Безвъзмезно финансиране от 5 млн. лева спечели проект на „Асарел-Медет” АД, който ще бъде реализиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Общата стойност на проекта за нов етап на технологична модернизация на минно-обогатителния комплекс възлиза на 12 милиона и 126 хиляди лева, като остатъкът извън гранта се осигурява от компанията. Това е едно от 39-те проектни предложения, които бяха класирани в откритата процедура по схема „Технологична модернизация в големи предприятия”.
Съгласно договора, за 18 месеца ще се извърши оптимизиране на цикъла на рудоподготовка в корпус “Ситно трошене” на Обогатителна фабрика „Асарел”, въвеждане на нов флотационно-гравитационен процес и внедряване на най-висок клас интегрирана ERP система за управление.
Това ще допринесе за постигане на стратегическата цел на компанията – осигуряване на максимално оползотворяване на минералните суровини и ефективно производство, чрез постигане на ниска себестойност и високо качество на единица произвеждан метал мед. Реализацията на проекта създава възможност за повишаване на конкурентоспособността, подобряване на енергийната ефективност и устойчивостта на бизнеса в дългосрочен план.
Това е вторият проект на компанията, който печели финансиране по оперативните програми. Наскоро приключи изпълнението на проекта „Мениджърите не се раждат, а се създават”, който получи безвъзмездна помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” и осигури серия от обучения за 105 ръководни кадри и специалисти.

Абонамент